Πολιτική απορρήτου για το πρόγραμμα του DigiCulTS

Υπεύθυνος φορέας

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας στη Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Krems (UWK, Dr. Karl Dorrek Straße 30, 3500 Krems Τηλ.: 02732 893-0, e-mail επικοινωνίας: gregor.pirker@donau-uni.ac.at Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: MMaga Katharina Ranjan) είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτού του εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης.

Οι πάροχοι των αντίστοιχων μαθημάτων είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης των μαθημάτων.

Φύση, σκοποί, νομική βάση και επεξεργασία, αποδέκτες

Στο πλαίσιο της χρήσης της πλατφόρμας, το UWK επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες στο πλαίσιο της λειτουργίας της:

Δεδομένα καταγραφής

Η διεύθυνση IP του χρήστη μαζί με δεδομένα σχετικά με τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, τον στόχο του αιτήματος, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, ένα μήνυμα για το αν το αίτημα ήταν επιτυχές, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τον ιστότοπο από τον οποίο έγινε η πρόσβαση (αν η πρόσβαση έγινε μέσω συνδέσμου). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος και επεξεργάζονται από την Acriba GmbH (πάροχος φιλοξενίας), που εκτελεί την επεξεργασία των παραγγελιών μας.  Η νομική βάση είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit f DSGVO (έννομο συμφέρον) και TKG § 165 para. 3.

Περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης

Κάνοντας ενεργά κλικ στο banner που εμφανίζεται κατά την κλήση του ιστότοπου, αποφασίζετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης:

  1. χωρίς την ενσωμάτωση εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών με τη μορφή αρχείων PDF και εικόνων και, κατά περίπτωση, περαιτέρω συνδέσμων,

[Αυτοί οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους άλλων συμμετεχόντων στο Διαδίκτυο παρέχονται ως υπηρεσία για την κάλυψη των περαιτέρω αναγκών πληροφόρησης του χρήστη. Το UWK δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη].

ή

Β. με την ενσωμάτωση υπηρεσιών εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και τη συναφή αναγκαία διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων (διαδικτυακά αναγνωριστικά, διευθύνσεις IP) σε αυτούς. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Youtube

Soundcloud

Padlet

Google Jamboard

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μάθησης με τους αναφερόμενους παρόχους υπηρεσιών, συναινείτε στη διαβίβαση δεδομένων, δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. διεύθυνση IP) σε αυτούς σε τρίτη χώρα (ΗΠΑ). Οι περιλαμβανόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 50 U.S.Code § 1881 (b) (4) και ως εκ τούτου υπόκεινται σε παρακολούθηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ σύμφωνα με το 50 U.S.Code § 1881a („FISA 702“). Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό πραγματοποιείται βάσει της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 49 (1) lit a DSGVO, δεδομένου ότι έχετε δώσει σιωπηρά τη συγκατάθεσή σας αφού ενημερωθείτε για τους κινδύνους στο πλαίσιο του banner που εμφανίζεται στην είσοδο.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται από εμάς για περίοδο ….. Για την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται από τις ενσωματωμένες υπηρεσίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τον εκάστοτε πάροχο ή τους εκάστοτε παρόχους μαθημάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό που σας παρείχε τον σύνδεσμο προς αυτό το εργαλείο.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διαγραφή κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 15 – 20 DSGVO, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προαναφερόμενο υπεύθυνο επικοινωνίας ή, επικουρικά, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Λόγω έλλειψης δυνατότητας αναγνώρισης, τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν χωρίς την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΓΚΠΔ.

Για τυχόν καταγγελίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων (www.dsb.gv.at).