Wszystkie kursy DigiCulTS udostępniamy jako Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER). Tekst tej pracy jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja. Należy pamiętać, że niektóre materiały wykorzystane za zgodą (zwłaszcza zdjęcia) lub cytowane w tej pracy mogą być chronione prawem autorskim. Staraliśmy się podać wszystkie nasze źródła. Jeśli z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o podaniu odpowiednich informacji, nie zrobiliśmy tego w złych zamiarach. Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami projektu DigiCulTS pod adresem office@studienzentrum.at.