Polityka prywatności dla Akademii DigiCulTS

Odpowiedzialni

Centrum Badań Stosowanych i Innowacji w Uczeniu się przez całe życie

Uniwersytetu Kształcenia Ustawicznego w Krems (UWK, Dr. Karl Dorrek Straße 30, 3500 Krems Tel.: 02732 893-0, e-mail osoby kontaktowej: gregor.pirker@donau-uni.ac.at Inspektor ochrony danych: MMaga Katharina Ranjan)

jest odpowiedzialny za dane osobowe przetwarzane w związku z funkcjonowaniem tego narzędzia e-learningowego.

Organizatorzy poszczególnych kursów są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji kursów.

Charakter, cele, podstawa prawna i sposób przetwarzania, odbiorcy

W ramach korzystania z platformy UWK przetwarza następujące kategorie danych w związku z jej funkcjonowaniem:

Dane dziennika (log data)

Adres IP użytkownika wraz z danymi dotyczącymi czasu żądania, celu żądania, ilości przesłanych danych, komunikatu czy żądanie zakończyło się powodzeniem, używanej przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, a także strony internetowej, z której nastąpił dostęp (jeśli dostęp nastąpił poprzez link). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu i są przetwarzane przez firmę Acriba GmbH (dostawcę usług hostingowych). Podstawą prawną jest Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes) oraz TKG § 165 par. 3.

Treści e-learningowe

Poprzez aktywne kliknięcie na baner wyświetlany przy wejściu na stronę internetową decydujesz, czy chcesz korzystać z treści e-learningowych:

A. bez osadzania zewnętrznych usługodawców w postaci plików PDF i obrazów oraz ewentualnie dalszych linków;

[Te linki do stron innych uczestników Internetu są udostępniane jako usługa mająca na celu zaspokojenie dalszych potrzeb informacyjnych użytkownika. UWK nie ma wpływu na ich treść i nie ponosi za nie odpowiedzialności].

lub .

B. z osadzaniem usług zewnętrznych dostawców usług i związanym z tym koniecznym przekazywaniem im Twoich danych osobowych (identyfikatory online, adresy IP). Należą do nich:

Youtube

Soundcloud

Padlet

Google Jamboard

Zwracamy uwagę, że decydując się na korzystanie z treści e-learningowych za pośrednictwem wymienionych usługodawców, wyrażasz zgodę na przekazywanie im danych, tj. Twoich danych osobowych (np. adresu IP) do kraju trzeciego (USA). Zawarte usługi mogą wchodzić w zakres 50 U.S.Code § 1881 (b) (4) i jako takie podlegają nadzorowi amerykańskich agencji wywiadowczych zgodnie z 50 U.S.Code § 1881a („FISA 702”). W związku z tym nie można zagwarantować zgodności z europejskimi wymogami ochrony danych. Przekazanie danych użytkownika do kraju trzeciego w określonym celu odbywa się na mocy wyjątkowego przepisu art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO, ponieważ użytkownik udzielił nam dorozumianej zgody po otrzymaniu informacji o ryzyku w kontekście banera wyświetlanego przy wejściu.

Okres przechowywania danych

Dane dziennika są przez nas przechowywane przez okres ….. Okres przechowywania danych gromadzonych przez wbudowane usługi można znaleźć w ich polityce prywatności.

Prawa osób, których dane dotyczą

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) kursów, należy skontaktować się z organizacją, która udostępniła link do tego narzędzia.

Aby skorzystać z praw dostępu, usunięcia itp. zgodnie z Art. 15 – 20 DSGVO, należy skontaktować się z wyżej wymienioną osobą kontaktową lub, w charakterze pomocnika, z inspektorem ochrony danych. Ze względu na brak możliwości identyfikacji, Państwa prawa mogą zostać ograniczone bez podania dalszych informacji zgodnie z art. 11 GDPR.

W przypadku jakichkolwiek skarg, prosimy o kontakt z austriackim organem ochrony danych (www.dsb.gv.at).